Tư vấn giám sát Thi công công trình Xây dựng Hội trường của Trường Nghiệp vụ T8 – Cục Kỹ thuật nghiệp vụ II – Bộ Công An